Antibakteriyel El, Yüz ve Vücut Temizliği Köpüğü ve Dispenser için Teknik Şartname

 EL, YÜZ VE VÜCUT TEMİZLİĞİ KÖPÜĞÜ VE DİSPENSER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

 

1. KAPSAM:

Bu teknik  şartname ……………………tarafından satın alınacak olan ve idare tarafından belirlenecek yerlerdeki kişisel temizlik ihtiyacını karşılamak üzere  kullanılacak  sıvı el-yüz temizliği köpüğü ile buna ilişkin cihazların (kartuş ve dispenser) teknik özelliklerini, montaj mahalline naklini ve montajının yapılarak çalışır halde teslim şartlarını  kapsar.                                                                                                

 

2. İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER:

2.1    İhaleye katılacak firmalar teklif konusu işle iştigal ettiklerine dair ihalenin yapıldığı yıla ait aşağıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini teklifle birlikte vereceklerdir. Üretimi yapan firmanın aşağıda belirtilmiş olan kalite belgelerine sahip olması zorunludur. Buna göre;

 

-          Üretici firma ISO 9001,ISO 14001  ve OHSAS 18001 belgesine

-          Üretici firmanın ISO 22716 GMP  belgesine sahip olmalıdır.

-          Ürün TSE 11885 standardına uygun üretildiğine dair belge.

-          Sağlık Bakanlığından Biyosidal ruhsatı

-          Belgeli kişi tarafından hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu(MSDS)

-          Üretici firmanın 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince Çevre İzin Belgesi ne sahip olması gerekir.

-          Üretici  firmanın ÇED raporunun bulunması.

-          Üretici firmanın Deşarj Ruhsatına sahip olması  gerekir.

-          1000 ml Kartuşlu ve ağzı tapalı olmalı

       

2.2. El, yüz ve vücut temizliği köpüğünün özellikleri

      -  Ürün El Yüz Vücut temizliğinde kullanılabilir olmalıdır.

      -  Dispenserden köpük şeklinde çıkmalıdır.

      -  1000 ml Kartuşlu ve ağzı tapalı olmalı

 

            2.4. Dispenserin Özellikleri

-          Dispenser ABS malzemeden yapılmalı ve üzeri olmalıdır.

-          Dispenserin Türk Patent Enstitüsü’nce verilmiş tasarım tescil belgesine sahip olmalıdır (başvuru belgesi kabul edilmez)

-          Dispenserin, Türk Patent Enstitüsü’nce verilmiş faydalı model veya patent tescil belgesine sahip olması gerekmektedir (başvuru belgesi kabul edilmez.)

-          Bakteri ürememesi için sıvıyı biriktiren hazne bulunmamalıdır. Başka bir ifadeyle pompa, sıvıyı kartuşun ağzından alarak köpük haline getirmelidir. Sıvı hava ile temas etmemelidir.

-          1000 ml’lik polietilen kartuşla birlikte kullanıma uygun olmalıdır.

-          Pompanın basma butonu kir toplanmasına ve bakteri oluşmasına sebebiyet vermeyecek şekilde pürüzsüz olmalıdır. Üzeri tırtırlı olmamalıdır.

-          Dispenserler ihtiyaç kadar konsinye olarak verilmeli ve montajı yapılmalıdır.  (Fikri ve Sınai hakların özellikle de Marka hakkının ihlali oluşabileceğinden, dispenseri takan firma dışında başka bir firmanın sonraki ihaleyi kazanması halinde, daha önce ihaleyi alıp da dispenserleri takan firmanın, anılan dispenserleri kesinlikle idare tarafından kullanılmayacak, ilgili firmaya iade edilecek.)

-          İlimizde yetkili satıcısı ve servisi olmalıdır.

-          Üretici firma 2 yıllık garanti ve ilerisi için servis hizmeti vereceğine dair belge vermelidir.

KOMİSYON

Güvenlik Kodu
Lütfen resimde gördüğünüz iki kelimeyi aşağıdaki alana yazınız. Resimdeki yazıyı okumakta zorlanıyorsanız resmin sağındaki "Yeni deneme" butonuna tıklayarak yeni iki kelime seçebilirsiniz.