Antibakteriyel El, Yüz ve Vücut Temizliği Köpüğü ve Dispenser için Teknik Şartname

1. KAPSAM:

Bu teknik  şartname ……………………tarafından satın alınacak olan ve idare tarafından belirlenecek yerlerdeki kişisel temizlik ihtiyacını karşılamak üzere  kullanılacak  sıvı el-yüz temizliği köpüğü ile buna ilişkin cihazların (kartuş ve dispenser) teknik özelliklerini, montaj mahalline naklini ve montajının yapılarak çalışır halde teslim şartlarını  kapsar.

 

2. İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER:

2.1    İhaleye katılacak firmalar teklif konusu işle iştigal ettiklerine dair ihalenin yapıldığı yıla ait aşağıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini teklifle birlikte vereceklerdir. Üretimi yapan firmanın aşağıda belirtilmiş olan kalite belgelerine sahip olması zorunludur. Buna göre;

 

-          Üretici firma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 ve OHSAS 18001:2007ve belgesine sahip olmalıdır.

-          Tek kullanımlık kartuş veya torbalı sistem olmalıdır.

-          Üretici ISO GMP 22716 standardına uygun üretim yaptığına dair belge.

-          Üretici firmanın ürünün TS 11885 TİP:3 standardına uygun üretildiğine dair belge.

-          Sağlık Bakanlığı’ndan Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi

-          Türk Patent Enstitüsü “Marka Tescil Belgesi” (başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.)

-          İlgili tüm ürünleri taşıyan bölümlerin “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” (başvuru belgesi kabul edilmeyecektir),

-          Ürünün TSE tarafından belgelendirilmiş kişi tarafından hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu (MSDS),(Hazırlayana ait TSE tarafından verilen yetki belgesi ibraz edilmelidir)

-          İhale sonucu teslim edilen her bir şarj için üretici firmaca hazırlanmış “Analiz Sertifikası

-          Ürünün ciltte herhangi bir tahrişe ya da alerjik etki yapmadığına dair üniversiteler ya da akredite laboratuarlarca hazırlanmış “Dermatolojik Raporu”

-          Üretici firmanın GSM İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı

-          Üretici firmanın TOBB-Global Standartlar Merkezi’nden Tescil Belgesi

-          Üreticinin  Ticaret veya Sanayi sicil belgesi ve ilgili Odadan onaylı kapasite raporu

-          İhaleye giren firmanın üretici olmaması durumunda, A Belgeli Satış ve Servis hizmeti vermeye yetkili olduğuna dair noterden onaylı belgelerini teklif dosyasında idaremize sunacaklardır.

2.2. El, yüz ve vücut temizliği köpüğünün özellikleri

-     Ürün El Yüz Vücut temizliğinde kullanılabilir olmalıdır.

-     Dispenserden köpük şeklinde çıkmalıdır.

-     Kremli ve pH 5.5 olmalıdır.

-     Normal kullanımda ciltte kuruma veya tahrişe sebep olmamalıdır.

-     0,5 gramı ile el yıkamaya yeterli olmalıdır

-     Ürün formülündeki aktif madde(ler) Biyosidal Yönetmeliği 1 numaralı ürün tipi için uygun   görülen aktif maddelerden olmalıdır.

-     Aktif madde dışında yer alan bileşenler ciltle uyumlu olmalı, Kozmetik Yönetmeliğince yasaklı hammaddeler formülde bulunmamalıdır.

-     Formülü, üründe bakteri üremesi önleyen hem sıvı hem de buhar fazı koruyucusu içermelidir.

-     Sıvı formülü Biyosidal Yönetmeliği çerçevesinde ruhsatlı olmalıdır.

2.3. Köpük Şişesinin (Kartuş) Özellikleri

-     1000 ml Kartuşlu ve ağzı tapalı olmalı

-     Etiketli ve markalı olmalıdır.

-     Etiketi Biyosidal Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. İlgili formatlar ekte verilmiştir.

Ek-1: Biyosidal ürün etiket örneği

-     Türk Patent Enstitüsü’nce, marka ve tasarım tescili belgesine sahip olmalıdır (Başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir)

-     Kartuş ölçüleri Y-165 mm (boyun dahil), G-95 mm, D-96 mm ve hacmi 1000 ml olmalıdır.

-     Kartuş polietilen malzemeden ve kullanılıp atılacak şeklinde olmalıdır.

-     Dispenser ve kartuş, üretici firmanın markalı malı olmalıdır.

-     Dava konusu olmaması ve toplatma kararı alınmaması için kartuş üretici firmanın, faydalı model/patent, marka ve tasarım tescil belgesi bulunmalıdır.

-     Kartuş, üretici firmaya ait olmayan bir makineye (dispensere) takılamamalıdır. Böylelikle dispenser üreticisi firmaların fikri ve sınai hakları korunabilecektir.

 

2.4. Dispenserin Özellikleri

 

-         Dispenser ölçüleri Y-235 mm, G-110 mm, D-100 mm olmalıdır.

-          Dispenser ABS malzemeden yapılmalı ve 170 gram ağırlığında olmalıdır.

-          Dispenserin Türk Patent Enstitüsü’nce verilmiş tasarım tescil belgesine sahip olmalıdır (başvuru belgesi sunulması yeterli değildir)

-          Dispenserin, Türk Patent Enstitüsü’nce verilmiş faydalı model veya patent tescil belgesine sahip olması gerekmektedir (başvuru belgesi sunulması yeterli değildir)

-          Bakteri ürememesi için sıvıyı biriktiren hazne bulunmamalıdır. Başka bir ifadeyle pompa, sıvıyı kartuşun ağzından alarak köpük haline getirmelidir. Sıvı hava ile temas etmemelidir.

-          1000 ml’lik polietilen kartuşla birlikte kullanıma uygun olmalıdır.

-          Pompanın basma butonu kir toplanmasına ve bakteri oluşmasına sebebiyet vermeyecek şekilde pürüzsüz olmalıdır. Üzeri tırtırlı olmamalıdır.

-          Dispenser pompası bir basmada 0,5 gram köpük vermelidir. Başka bir ifadeyle 1000 ml kartuş ile 2000 defa el yıkanabilmelidir.

-          Dispenserler ihtiyaç kadar konsinye olarak verilmeli ve montajı yapılmalıdır.  (Fikri ve Sınai hakların özellikle de Marka hakkının ihlali oluşabileceğinden, dispenseri takan firma dışında başka bir firmanın sonraki ihaleyi kazanması halinde, daha önce ihaleyi alıp da dispenserleri takan firmanın, anılan dispenserleri kesinlikle idare tarafından kullanılmayacak, ilgili firmaya iade edilecek.)

-          İlimizde yetkili satıcısı ve servisi olmalıdır.

-          Üretici firma 3 yıllık garanti ve ilerisi için servis hizmeti vereceğine dair belge vermelidir.

 

 

KOMİSYON

 


PDF Versiyonu indirmek için tıklayın

Güvenlik Kodu
Lütfen resimde gördüğünüz iki kelimeyi aşağıdaki alana yazınız. Resimdeki yazıyı okumakta zorlanıyorsanız resmin sağındaki "Yeni deneme" butonuna tıklayarak yeni iki kelime seçebilirsiniz.